Architectural Studio Apxe

We create organic architecture but we’re not bio-extremists.

Home / About Us / News / На всички наши обекти задължително правим Blowerdoor тест

На всички наши обекти задължително правим Blowerdoor тест 

20.09.2022, арх. Г. Николов, www.apxe.eu

На всички проектирани и управлявани от нас обекти задължително се провежда задължителния за пасивните къщи тест за въздухоплътност Blowerdoor n50. Така проверяваме качеството на изпълнената външна обвивка на сградата и съответствието й със стандарта Passivhaus. И въпреки, че имаме богат опит с проведени многобройни такива на предишни наши строежи, никога не си позволяваме да пропуснем тази изключително важна проверка. Правим и наладка на вентилационната система - прецизираме внимателно дебитите въздух, които постъпват във всяко помещение чрез вентилационната система. Преди няколко дни тези процедури дадоха напълно успешен резултат на вече почти завършената къща в Банкя.