Архитектурно студио Архе

Създаваме органична архитектура, но не сме био-екстремисти.

Начало / За нас / Проектиране и цялостно изпълнение на дървени конструкции

Проектиране и цялостно изпълнение на дървени конструкции 

Дървена носеща конструкция на Еднофамилна къща Михелфеледер, Мюнхен

Дървените конструкции са носител на прецизност, екологичност, високо качество и ниска цена. Тези качества се гарантират при условие, че дървените конструкции са професионално проектирани и изпълнени с безупречно качество.

С успешното завършване през последните години на редица проекти със значително завишени изисквания към дървената конструкция, ние натрупахме знания и опит, с които малко наши конкуренти могат да се представят в тази област. Строителството с масивна дървесина изисква познания за световните достижения и практики, задълбоченост и прецизност при проектирането и накрая качествено изпълнение. Ние можем да осигурим тези важни предпоставки и да ги обединим в предоставянето на пълен инженеринг в модерно строителство с дървесина:

     

  • Познания за световните достижения и практики. В България липсват задълбочени познания за дървените конструкции, както и традиции в обучението за проектирането и изпълнението им в строителните университети. Ето защо ние черпим опит от нашите колеги и партньори от западна Европа и Америка, които са достигнали до съвършенство в изграждането на оптимизирани инженерни конструкции с изключителна дълготрайност, надеждност, естетика и ниска цена.

     

  • Прецизно проектиране на дървени конструкции. В България няма достатъчно натрупани традиции в строителството с дървесина въпреки, че българските гори изобилстват с подходящ за конструкция материал, естествения прираст на които надхвърля многократно потреблението му. Това е истински възобновяема суровина. Дървесината в България се ползва много ограничено и непрофесионално в строителството, най-вече за евтин кофраж. Малко са доставчиците на качествена конструктивна дървесина както и професионалистите, които имат опита за работа с инженерни дървени конструкции на нивото на колегите ни от западна Европа и Америка, където тази индустрия процъфтява от десетилетия. Ние от АРХЕ разполагаме с архитектурния опит и със специализирани инженер-конструктори, които могат да създадат моделите на модерни и устойчиви дървени конструкции, с прилагане на най-съвременния световен опит, а също и с оптимизиране до минимум на инвестиционните разходи, достигайки нива аналогични или по-добри от тези на монолитните стоманобетонни конструкции.

     

  • Качествено изпълнение. За построяването на един иновативен проект за инженерна дървена конструкция са нужни специализирани дърводелци, които познават свойствата на дървесината, методите за работа с нея, разполагат с опит и с нужните машини. За съжаление нашата страна не изобилства с такива, но ние имаме честта да сме в екип с малкото професионалисти, с най-добрите от тях. Зад гърба си имаме реализирани едни от най-предизвикателните и качествени дървени конструкции, правени у нас и то от местни фирми и на приемлива цена. Започвайки от добива, фасонирането, сушенето, импрегнацията, преминавайки през прецизния разкрой и влагането на елементите в конструкцията чрез модерни скрепителни средства ние затваряме кръга от професионалисти с опит и амбиция.

Нашият екип може да реализира с безупречно качество вашата дървена конструкция, независимо от нейния вид,  функционалност и сложност на заданието в кратки срокове и на ниска цена.