Архитектурно студио Архе

1. Изготвяме качествен проект

2. Провеждаме търг за строители и доставчици

3. Организираме строителството

4. Контролираме и приемаме строителните работи

5. Въвеждаме в експлоатация

Качествена сграда

Начало / Процес на работа / Качествена сграда

Качествена сграда 

Какво разбираме под качествена сграда?

Качествена е онази сграда, която е изпълнена и отговаря напълно и в детайли на един задължително качествен проект - не само като външен вид, но и в дълбочината на слоевете на съставните й елементи. Качествената сграда не е възможна без качествен проект за строителството й.

Изпълнението е прецизно и старателно.

Вложените материали и системи отговарят неотклонно на специфицираните в проекта и проверено имат всички сертификати и документи в доказателство на изискващите се за тях параметри.

При строителството на качествената сграда са спазвани всички правила на добрата строителна практика, за технологичност и безопасност.

Пускът и наладката на всички системи при въвеждането на сградата в експлоатация е направен според всички изисквания и е извършен под контрола на съответните специалисти.

В резултат сградата е дълготрайна и не се налагат периодични ремонти и подмяна на компоненти.

Комфортът в сградата е осезаем, както от естетическа гледна точка, така и като въздействие върху физиологията на човека като усещане за топлинен, светлинен и акустичен комфорт, оптимална влажност на въздуха, липса на течения, чист въздух без миризми, полени и бактерии.

Складова и административна сграда на "К&К Маркетинг", Студио АРХЕ