Архитектурно студио Архе

Създаваме органична архитектура, но не сме био-екстремисти.

Начало / Концепция / Пасивна къща / Избягване на термомостовете

Избягване на термомостовете  

В една пасивна сграда максимално се избягват енергийните пробиви във външната обвивка на сградата – термомостовете, които при конвенционалните сгради са чести и многобройни.

Пълно изследване на десетки детайли за установяване и редуциране на термомостове, Water house, Благоевград
Снимка с термографска камера, показваща серия термомостове
Пасивна сграда (вдясно) в сравнение със стара сграда (в дъното) на снимка с термографска камера
   
Локализиране на термо мостове в ограждащата конструкция с термографска камера
Анализ на термомоста при дървен прозорец в детайл