Архитектурно студио Архе

Създаваме органична архитектура, но не сме био-екстремисти.

Начало / За нас

За нас 

АРХЕ създава уникални сгради, образци в архитектурата и инженерството, построени с  изключително  високо  качество, с неповторим комфорт на обитаване.

АРХЕ е създадено през 2007 г. от арх. Георги Николов с основен предмет на дейност проектиране и последващ мениджмънт на строителството.

Основната цел при създаването на ателието е изкачването до едно по-високо стъпало в строителството чрез екологичност и енергийна ефективност, правилна организация и майсторство в строителството, водещи до несравним комфорт и естетика.

След много години присъствие на пазара студиото е вече утвърдено като пионер в страната ни в прилагането на стандарта "пасивна сграда" с редица реализирани смели проекти, като начало за еднофамилни къщи, както и разработки за големи и нежилищни сгради.

Предимствата на АРХЕ отличаващи го от останалите архитектурни ателиета са съсредоточени главно в следните направления:

  • Качествено и детайлно проектиране, включително на "пасивни" и нулевоенергийни сгради;
  • Мениджмънт по време на строителството;
  • Предвидимост и оптимизация на бюджета на строителството;

Проектиране

Ателието предлага задълбочено и висококачествено проектиране с цел достигане на максимална инвестиционна ефективност на строителното начинание. Проектите ни предлагат професионално отношение и завършеност до най-дребния детайл. По този начин ателието осигурява изключителен продукт със заложени в него високи технологии и иновационни решения. Проектираме така, че след изготвянето и предаването на проектната документация да можем успешно да осигурим организацията на строителството до завършването на обекта и въвеждането му в експлоатация.

За нас холистичният подход в проектирането дава най-качествени резултати. За това ателието включва целия екип специалисти още от самото начало на проектирането и поддържа интердисциплинарен модел на работа до завършване на обекта. Проектантите по всички части са с доказана висока професионална квалификация и опит.

Арх. Георги Николов е първият български архитект със сертификат Certified European Passivhaus Designer от Passivhaus Institut - Dr. Wolfgang Feist, Дармщад, Германия.

 

Мениджмънт по време на строителството

Ателието предлага услугата „Ръководител проект” до въвеждането на обекта в експлоатация. По този начин поема основните организационни функции по време на строителството: изготвя подробен план график на обекта и контролира спазването му, провежда тръжните процедури и участва заедно с клиента в избора на строителни фирми; координира дейността на подизпълнителите, упражнява ежедневен надзор, носи отговорност до приключване на строежа. Практиката показва, че за постигане на качествени резултати при изпълнението на строеж в съответствие с проекта, всеки обект трябва да има силен ръководител. В работата си АРХЕ се е доказало като добър проектов ръководител и организатор на строителството.

Предвидимост и оптимизация на бюджета на строителството

Всеки инвеститор в строителството трябва да разполага с възможността да планира сигурно бюджета на сградата и да го контролира стриктно през целия процес - от първите стъпки на проектирането до успешната реализация. Ето защо ние можем да предложим своя богат опит и знания за ценовите нива в строителството. Благодарение на натрупания опит на проектов мениджър на редица построени обекти, АРХЕ може да проектира и бюджетира едновременно, като по този начин да отговори най-точно на заданието на клиента, от друга страна да не надхвърли желаната стойност на обекта. Оптимизацията на бюджета на строителството, без да се правят компромиси с качеството, е онази предпоставка, която води до успешна реализация, без непредвидени разходи.