Архитектурно студио Архе

Държим под контрол стойността на обекта във всяка фаза на проекта.

Начало / За нас / Партньори

Партньори 

  Студио АРХЕ е член на сдружението с нестопанска цел ИГ Пасивни сгради България - Информационна група за популяризирането на стандарта пасивна сграда в България.
     
  Студио АРХЕ проектира пасивни сгради според изчислителната методика PHPP на Passivhaus Institut – Dr. Wolfgang Feist, Дармщат, Германия.
     
  Студио АРХЕ партнира с BRE относно британската методика за оценка на устойчивото строителство BREEAM.
     
  Студио АРХЕ подкрепя и си партнира с gorichka.bg – първата българска медия за екологичен стил на живот.
     
  Студио АРХЕ си партнира с Хексагон-Билд относно Blower door тестове, инфрачервена термография, обследване на ОВК системи, Home Inspection, Mold Inspection. Хексагон-Билд е сертифициран да извършва енергийни одити и термографски анализи на сгради и съоръжения.
     
  Студио АРХЕ си партнира с Ювикс Импрегнейшън ЕООД във връзка със залагане на качествено третиране на конструктивна и облицовъчна дървесина в изпълнението на своите проекти. Ювикс Импрегнейшън ЕООД е компания, специализирана в импрегниране на дървесина чрез технологията на вакуум-налягане, както и в предлагането на качествени консерванти и лакове за дървесина.