Архитектурно студио Архе

1. Изготвяме качествен проект

2. Провеждаме търг за строители и доставчици

3. Организираме строителството

4. Контролираме и приемаме строителните работи

5. Въвеждаме в експлоатация

Качествена сграда

Начало / Процес на работа

Процес на работа 

За да се стигне до построяването на качествена сграда е необходимо да се спазят всичките основни пет стъпки в процеса на работа (прочетете подробно за тях от ляво). Постарахме се да ги опишем на кратко, за да споделим нашето виждане за добра практика в строителството и да намерим добро разбиране в лицето на бъдещите ни клиенти, така че заедно да осигурим правилната организация на строителството. Такава, че нашите обекти да бъдат възможни, достъпни и най-важното изпълнени с високо качество. Пропускане на дори част от стъпките или последователността им води до влошаване на качествата на сградата, които в крайна сметка могат да са много далеч от очакванията на клиента.